Level 8 Level 10
Level 9

Leçon 9


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alors
tak, tedy
après
potom, po
bavard
povídavý
bavarder
povídat
bon
dobrý
bonne
dobrá (příd. jm.)
la chance
štěstí
chaud
teplý
la coin
roh, kout
comme
jako
le compliment
poklona, pochvala
la connaissance
znalost
le cours
kurz, hodina
dehors
venku, ven
depuis
od (časově)
le devoir
úkol
discuter
diskutovat
le doute
pochybnost
sans doute
patrně, snad
les études
studium
fameux
výborný, slavný
fameuse
výborná, slavná
la fenêtre
okno
fermer
zavřít
froid
studený
fumer
kouřit
ici
zde, sem
incroyable
neuvěřitelný
installer
usadit
longtemps
dlouho
mais enfins
vždyť, přece
la nuit
noc
je peux
mohu
le progrès
pokrok
quel
jaký
sans
bez
le séjour
pobyt
solide
pevný
le sommeil
spánek
touristique
turistický
le train
vlak
vieux
starý
vieille
stará
le voyage
cesta, cestování zájezd
Je vous en prie.
Prosím. (po poděkování)
Il a sommeil.
Je ospalý.
Merci du compliment.
Děkuji za poklonu.
Bonne chance.
Hodně štěstí.
depuis quatre semaines
už čtyři týdny
Depuis combien de temps
Jak dlouho už
préparer son cours de français
učit se na hodinu francouzštiny
J'ai froid.
Je mi zima.
Il fait chaud.
Je teplo.
Ce n'est pas fameux.
Není to nijak zvláštní.
mes
moji (nesamost.)
tes
tvoji (nesamost.)
ses
jeho (mn.č.)(nesamost.)
nos
naši (nesamost.)
vos
vaši (nesamost.)
leurs
jejich (mn.č.)(nesamost.)
faire
dělat
je fais
dělám
tu fais
děláš
il fait
dělá
nous faisons
děláme
vous faites
děláte
ils font
dělají