Level 24
Level 25

Leçon 25


77 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'accident
nehoda
ajouter
přidat, připojit
l'angine
angína
arracher
vytrhnout
l'aspirine
aspirin
la bouche
ústa
la caisse
pokladna
la consultation médicale
návštěva u lékaře
consulter
poradit se s někým
la dent
zub
dormir
spát
être enrhumé
mít rýmu
envoyer
poslat
de toute façon
v každém případě
la feuille
list, lístek
la fièvre
horečka
le formulaire
formulář
les frais
výlohy, vydání
le frigidaire
lednice
gagner
vyhrát, vydělat, získat
la gorge
krk
la grippe
chřipka
l'hôpital
nemocnice
immédiat
okamžitý
indiquer
označit, uvést
le lit
lůžko, postel
avoir mal à
mít bolesti (čeho)
la maladie
nemoc
le malheur
neštěstí
le médicament
lék
avoir mauvaise mine
vypadat špatně
moi-même
já sám
le montant
částka, obnos
le nez
nos
l'ordonnance
předpis, recept
le pauvre
chudák, ubožák
payer
platit
la pharmacie
lékárna
le pharmacien
lékárník
pleuvoir
pršet
la posologie
dávkování
prescrit
předepsaný
prévenir
upozornit
prudent
rozumný
rembourser
proplatit, nahradit
remettre
odevzdat, předat
rêver
snít
sauf
kromě
le saut
skok
faire un saut
skočit
si
tak
le spécialiste
odborník
surprendre
překvapit
la tête
hlava
tousser
kašlat
il vaut mieux
je lepší
je voudrais
chtěl bych
prendre froid
nachladit se
prendre sa température
změřit si teplotu
prendre un rendez-vous
domluvit si schůzku; objednat se u lékaře
J'ai mal à la tête.
Bolí mě hlava.
J'ai mal à la gorge.
Bolí mě v krku.
J'ai mal au pied.
Bolí mě noha.
Ce n'est rien grave.
Není to nic vážného.
garder le lit
zůstat v posteli
Tu as mauvais mine.
Vypadáš špatně.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Co se ti přihodilo?
Je ne suis pas dans mon assiette.
Necítím se dobře. Nejsem ve své kůži.
attraper un gripe
dostat chřipku
Tous les rendez-vous sont pris pour cette semaine.
Na tento týden má (doktor) všechno obsazeno.
il pleut
prší
j'essaie
pokouším se
tu essaies
pokoušíš se
il essaie
(on) se pokouší
nous essayons
pokoušíme se
vous essayez
pokoušíte se
ils essaient
(oni) se pokoušejí