Level 19 Level 21
Level 20

Leçon 20


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accepter
příjmout
à droite
vpravo
à gauche
vlevo
choisir
vybrat
cinquième
pátý
le cinquième étage
páté patro
connaître
znát, poznat
la dame
paní
le directeur
ředitel
distrait
roztržitý
donc
přece, takže
enlever
dát pryč, svléknout
l'entreprise
podnik
entrer
vstoupit
l'étage
patro, poschodí
finir
skončit
heureux
šťastný
la jupe
sukně
tady, tam
lentement
pomalu
le manteau
kabát
moins
méně
le mot
slovo
naturel
přirozený
le numéro
číslo
ouvrir
otevřít
permettre
dovolit
pratique
praktický
le quatrième étage
čtvrté patro
la raison
důvod
avoir raison
mít pravdu
remonter
znovu vyjít (nahoru)
répéter
opakovat
le retard
zpoždění
être en retard
být opožděn
se salir
špinit se
la salle de séjour
obývací pokoj
vous savez
víte
signifier
znamenat
sortir
vyjít, jít ven
la station
stanice
tourner
zahnout, točit
traduire
přeložit
vieux
starý
la visite
návštěva
en visite
na návštěvě
Que je suis distrait!
To jsem ale popleta!
Je vais être en retard.
Přijdu pozdě.
Il a de la chance.
Má štěstí.
Je suis content de vous connaître.
Jsem rád, že vás poznávám.
La bleue ou la blanche?
Tu modrou nebo tu bílou?
Je ne comprends pas le mot...
Nerozumím slovu ...
Qu'est-ce que cela signifie? (veut dire?)
Co to znamená?
je finis
končím
tu finis
končíš
il finit
(on) končí
nous finissons
končíme
vous finissez
končíte
ils finissent
(oni) končí
je sors
vycházím
tu sors
vycházíš
il sort
(on) vychází
nous sortons
vycházíme
vous sortez
vycházíte
ils sortent
(oni) vychází
j'ouvre
otevírám
tu ouvres
otevíráš
il ouvre
(on) otevírá
nous ouvrons
otevíráme
vous ouvrez
otevíráte
ils ouvrent
(oni) otevírají
le premiere
první (m)
la première
první (ž)
le second
druhý
le huitième
osmý
le onzième
jedenáctý