Level 18 Level 20
Level 19

Leçon 19


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
à quelques pas de
kousek od
adresser
adresovat
aller chercher
jít pro něco
l'ambassade
velvyslanectví, ambasáda
l'appareil
přístroj, aparát
appeler
(za)volat
arranger
uspořádat, urovnat
au moment où
ve chvíli kdy
la bombe
bomba
le bouquet
kytice
la bourse
stipendium
certain
jistý
déranger
vyrušovat, obtěžovat
devoir
muset
le droit
právo
l'erreur
omyl
la fin
konec
hésiter
váhat
juste
právě
malicieux
šibalský
la matinée
dopoledne; odpolední představení
moi-même
já sám
ouvrir
otevřít
passer
projít kolem něčeho; podat, předat
le patron
ředitel, vedoucí, majitel
prévoir
předvídat
la porte
dveře
se plaindre
stěžovat si
se reposer
odpočívat
le risque
riziko
la rose
růže
si
jestli
sonner
zvonit
le sourire
úsměv
le supermarché
obchodní dům
supprimer
zrušit
tellement
tolik
se tromper de
zmýlit se v
se trouver
nacházet se, být
urgent
naléhavý
Cela doit être une erreur.
To musí být omyl.
Pour quelle raison?
Z jakého důvodu?
comme prévu
jak bylo dohodnuto
si cela t'arrange
jestli se ti to hodi
A samedi.
Nashledanou v sobotu.
Qui est à l'appareil?
Kdo volá?
Cest moi-même.
To jsem já.
je dois
musím
tu dois
musíš
il doit
(on) musí
nous devons
musíme
vous devez
musíte
ils doivent
(oni) musí
j'appelle
volám
tu appelles
voláš
il appelle
(on) volá
nous appelons
voláme
vous appelez
voláte
ils appellent
(oni) volají
j'achète
kupuji
tu achètes
kupuješ
il achète
(on) kupuje
nous achetons
kupujeme
vous achetez
kupujete
ils achètent
(oni) kupují