Level 16 Level 18
Level 17

Leçon 17


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'achat
nákup
faire des achats
nakupovat (dělat nákupy)
acheter
kupovat
l'après-midi
odpoledne
avancer
předcházet se, jít kupředu
bloquer
blokovat
la cathédrale
katedrála
le château
zámek
le cheval
kůň
les chevaux
koně
complètement
úplně
la connaissance
znalost
faire la connaissance
seznámit se
la contravention
pokuta
l'embouteillage
zácpa (dopravní)
exact
přesný
l'excursion
výlet
faire un excursion
jet na výlet
finir
skončit
la forêt
les
se garer
parkovat
l'histoire
potíž; historie
interdit
zakázaný
lentement
pomalu
la marchandise
zboží
le marché
trh
marcher
jít, chodit
mauvais
špatný
la montre
hodinky
le panneau
značka; panel
Parisien
Pařížan
pendant
během
la phrase
věta
presque
téměř, skoro
proposer
navrhnout
que
že
ranger
rovnat, srovnat
remarquer
všimnout si, zpozorovat
rempli
naplněný
retarder
zpozdit, zpožďovat se
le retour
návrat
le roi
král
le secret
tajemství
splendide
skvělý
superbe
nádherný
surtout
hlavně
le stationnement
parkování
tout à fait
úplně, zcela
universitaire
univerzitní
le restaurant universitaire
menza
le vendeur
prodavač
voir
vidět
aller voir
jít se podívat; navštívit
il est midi
je poledne
il est minuit
je půlnoc
Je travaille de 8 heures à 16 heures.
Pracuji od 8 do 16 hodin.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
Nechte mě domluvit, prosím.
Attendez, je vais terminer tout de suite.
Počkejte, hned skončím.
Je voudrais dire encore quelque chose.
Ještě bych chtěl něco říct.
Je n'ai pas fait grande-chose.
Nic zvláštního jsem nedělal.
J'ai rangé mes affaires.
Uklidil jsem si věci.
J'ai fait connaissance de ...
Seznámil jsem se s ...
Je n'y suis jamais allé.
Nikdy jsem tam nebyl.
Penses-tu!
Co tě to napadá!
Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant?
Co zajímavého jste viděl?
Il a fait un temps superbe.
Bylo nádherné počasí.
je dis
říkám
tu dis
říkáš
il dit
říká
nous disons
říkáme
vous dites
říkáte
ils disent
říkají
je vois
vidím
tu vois
vidíš
il voit
vidí
nous voyons
vidíme
vous voyez
vidíte
ils voient
vidí (oni)