Level 14 Level 16
Level 15

Leçon 15


64 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'accent
přízvuk
amicalement
přátelsky; s přátelským pozdravem
s'amuser
bavit se
l'argent
peníze
s'arrêter
zastavit (se)
assister à
účastnit se něčeho
l'attention
pozor
le buffet
bufet
car
protože, neboť
cher
drahý
comme
protože (na začátku souvětí)
comme ça
tak (c)
commencer à
začít
le cousin
bratranec
la cousine
sestřenice
le déjeuner
oběd
le petit déjeuner
snídaně
écrire
psát
s'entendre avec
rozumět si s někým
étranger
cizí
deux fois
dvakrát
d'habitude
obvykle
se laver
mýt se
se lever
vstávat
manquer
chybět
le mariage
svatba
se marier
ženit se, vdávat se
tout le monde
všichni
Noël
vánoce
paresseux
líný
pas du tout
vůbec ne
le pays
země
le pied
noha
à pied
pěšky
prendre
brát, vzít
se promener
procházet se (p)
quelquefois
někdy, občas
régulier
pravidelný
se réveiller
probudit se
revenir
vrátit se
le rythme
rytmus
le samedi
sobota
simplement
jednoduše
se souvenir de
vzpomenout si na něco
tous
všichni
tout
všechno
la vie
život
le wagon
vagón
Excuse-moi de t'écrire ...
Promiň, že ti píšu ...
Tout va bien.
Vše je v pořádku.
prendre le petit déjeuner
snídat
prendre le metro
jet metrem
Je vais à pied.
Jdu pěšky.
Deux fois par semaine.
Dvakrát týdně.
Donne-moi bientôt de tes nouvelles.
Dej mi o sobě brzy vědět.
Il me plaît.
Líbí se mi.
être gentil avec
být k někomu milý
Il ne s'entend pas bien avec elle.
Nerozumí si s ní. (on)
je prends
beru
tu prends
bereš
il prend
(on) bere
nous prenons
bereme
vous prenez
berete
ils prennent
(oni) berou