Level 12 Level 14
Level 13

Leçon 13


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
s'adresser à
obrátit se (na někoho)
amusant
zábavný
bas
nízký
en bas
dole
tu connais
znáš
il connaît
zná
descendre
sejít (dolů)
détester
nenávidět
le dictionnaire
slovník
embêter
otravovat (někoho)
l'employé
zaměstnanec, úředník
ensuite
potom
l'entrée
vchod
évidemment
ovšem, samozřejmě(e)
la fille
dcera
la jeune fille
dívka, děvče
les gens
lidé
glisser
vsunout
le groupe
skupina
le hall
hala
hein
že ano, že jo
l'histoire
historie, historka
l'instant
okamžik
inviter
pozvat (někoho)
le mari
manžel
monter
vystoupit, jít nahoru
par contre
naopak
le plaisir
potěšení
la poche
kapsa
pour la première fois
poprvé
quitter
opustit
la réception
recepce, přijetí
la recontre
setkání
le retard
zpoždění
si
ano (po záporné otázce)
sympathique
sympatický
le tour
procházka, cesta(t)
faire un tour
projít se (t)
tout de suite
hned
tranquille
klidný
venir
přijít
venir chercher
zajít pro někoho
vite
rychle
faire vite
pospíšit si
vouloir
chtít
Il s'adresse à l'employé pour demander Daniel.
Obrací se na zaměstnance a žádá ho, aby zavolal Daniela.
Nous venons te chercher.
Přicházíme pro tebe.
Qu'est-ce qu'on fait?
Co budeme dělat?
Nous voulons t'inviter à faire un petit tour de Paris.
Chceme tě pozvat na malou procházku po Paříži.
Je veux bien.
Velmi rád. (souhlas s nabídkou)
C'est très gentil à vous.
To je od vás moc hezké.
Je le trouve sympathique.
Mně je sympatický.
Avec plaisir.
Velmi rád. S radostí.
Il m'embête.
Otravuje mě.