Level 11 Level 13
Level 12

Leçon 12


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agréable
příjemný
l'ambiance
prostředí
l'année
ročník, rok
la cadre
prostředí, rámec, okolí
le café
káva
cela
tohle
le centre
střed
au centre de
ve středu (něčeho)
chaque
každý
le chéri
miláček
la clinique
klinika
cycliste
cyklistický
le dancing
taneční sál
demander
žádat
derrière
vzadu, za
dîner
večeřet
effacer
vymazat, zahladit
familial
rodinný
la liqueur
likér
le maître
mistr
la marque
znamení, značka
les marques du temps
stopy času
la minute
minuta
par
pedložka 7. pádu
le parking
parkoviště
passer par
vést (někudy)
la place
náměstí
plutôt
spíše
la publicité
reklama
restaurer
restaurovat
le spécialiste
odborník
le tabac
tabák
le tableau
obraz
la tasse
šálek
se terminer
končit
le tour
okruh
trouver
najít, shledat
y
tam
la ville
město
le voyageur
cestující
Il demande à un voyageur.
Ptá se cestujícího.
remercier
děkovat někomu
Il remercie maman.
Děkuje mamince.
Il a très faim.
Má velký hlad.
Elle n'a rien pour l'dîner.
Nemá nic k večeři.
Je vais être prête à aller avec toi.
Budu hned hotová, abych šla s tebou.
On y trouve tout.
Je tam všechno.
Installez-vous au Quartier latin.
Ubytujte se v Latinské čtvrti.