Level 10 Level 12
Level 11

Leçon 11


68 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'accord
souhlas
d'accord
souhlasím, ano
allô
haló
l'amour
láska
attendre
čekat na někoho
ou bien
nebo
la demi-heure
půlhodina
de nouveau
znovu
descendre
vystoupit, sestoupit
entendre
slyšet
fois
krát
cette fois-ci
tentokrát
fort
hlasitý, silný
gelé
zmrzlý
habiter
bydlet
hier
včera
l'hôtel
hotel
libre
volný, svobodný
être libre
být volný, mít čas
loin
daleko
le métro
metro
le moment
okamžik
pour le moment
prozatím
le monde
svět
le nom
jméno
nouveau
nový
parfait
dokonalý
le pas
krok
à deux pas
blízko, kousek cesty
la passion
vášeň
plus
více
près de
blízko u
le quartier
čtvrť
le rendez-vous
schůzka
répondre
odpovědět
la surprise
překvapení
téléphoner
telefonovat
tout
všechno
tout près
docela blízko
tout gelé
docela zmrzlý
vers
kolem (čas), k (čas i směr)
la voix
hlas
Quelle bonne surprise!
To je ale překvapení!
J'etends très mal.
Slyším velmi špatně.
Parle plus fort.
Mluv hlasitěji.
Je suis libre ce soir.
Mám dnes večer volno.
A ce soir.
Nashledanou dnes večer.
Ah oui, je vois.
Ano, už vím.
C'est à deux pas de
Je to kousek od
Tu attends depuis longtemps.
Čekáš už dlouho?
je réponds
odpovídám
tu réponds
odpovídáš
il répond
odpovídá (on)
nous répondons
odpovídáme
vous répondez
odpovídáte
ils répondent
odpovídají (oni)
du
de + le
des
de + les
onze
11
douze
12
treize
13
quatorze
14
quinze
15
seize
16
dix-sept
17
dix-huit
18
dix-neuf
19
vingt
20