Level 2
Level 1

Leçon 1


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
leçon
lekce
première
první
est-ce que
zdalipak
vous
vy
vous parlez
mluvíte
français
francouzsky
monsieur
pán
non
ne
je parle
mluvím
tchèque
česky
peut-être
snad
anglais
anglicky
russe
rusky
un peu
trochu
oui
ano
mais
ale
qui
kdo
est-ce?
je to?
c'est
to je
il est
on je
ma femme
moje žena
elle parle
(ona) mluví
bien
dobře
mal
špatně
mon fils
můj syn
beaucoup
hodně
il travaille
pracuje
peu
málo
ma fille
moje dcera
et
a
encore
ještě
petit
malý
bonjour
dobrý den
je vous présente
představuji vám
madame
paní
mademoiselle
slečna
enchanté
těší mě
Est-ce que vous parlez français?
Mluvíte francouzsky?
Qui est-ce?
Kdo je to?
Je vous présente M. Picard.
Představuji vám p. Picarda.
Enchanté, Monsieur.
Těší mě, pane.