Level 4 Level 6
Level 5

10. Jednostki ładunkowe


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ładunek utworzony z szeregu jednorodnych lub niejednorodnych ładunków mniejszych przy zastosowaniu (lub nie) elementów pomocniczych i traktowany w procesie transportowym jako całość
Jednostka ładunkowa (cargo unit)
głównym zadaniem procesów formowania jest zwiększenie podatności transportowej przez ułożenie odpowiedniej ilości towarów w taki sposób żeby one były zabezpeczone przed rozformowaniem lub uszkodzeniem
formowanie jednostek ladunkowych
ograniczenie lub wyeliminowanie pracy żywej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, zwiększenie wydajności, skrócenie czasu trwania prac przeładunkowych, lepsze magazynowanie
Zadania jednostki ładunkowej