Level 3 Level 5
Level 4

7. Szkody ładunkowe


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
odbiorca nie otrzymuje przesyłki, otrzymuje ją z opóźnieniem lub wartość przesyłki obniża się w czasie transportu
Szkoda transportowa
szkoda polegająca na jakościowym pogorszeniu stanu ładunku, obniżeniu jego wartości. Szkody związane z czasem, częściowe, całkowite, inne. Źródła lub przyczyny szkód to: transport, magazynowanie i inne
Uszkodzenie ładunku
dokument stwierdzający stan faktyczny przesyłki i sporządzany w przypadku zauważenia ubytku, uszkodzenia lub jakiegokolwiek naruszenia jej zawartości, potwierdzony podpisem odbiorcy i dostawcy
Protokół szkody