Level 1 Level 3
Level 2

4 Wyjaśnić definicje: towar, ładunek, towaroznawst


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
produkt pracy ludzkiej, przeznaczony do wymiany, mający takie właściwości, dzięki którym może zaspokajać określone potrzeby ludzkie, co nadaje mu charakter dobra użytkowego
Towar
określona ilość wyrobów podlegająca procesom transportowo-przeładunkowo magazynowym (składowanie, przewóz, przygotowanie)
Ładunek
dziedzina wiedzy zajmująca się poznaniem i określeniem wartości użytkowej towaru na podstawie badań ich cech jakościowych
Towaroznawstwo
nazewnictwo, surowce i ich wpływ na jakość wyrobu, podstawowe parametry procesów technologicznych, metody badań, oceny i rodzaje zastosowanych opakowań, przepisy
Towaroznawstwo obejmuje
wyspecjalizowana dziedzina towaroznawstwa, zajmująca się towarami w procesie ich przemieszczania od momentu nadania przez nadawcę do chwili odebrania przez odbiorcę
Ładunkoznawstwo
sposobem przygotowania ładunku do przewozu, przeładunku, składowania, technologią wykorzystywania wymienionych czynności
Ładunkoznawstwo zajmuje się