Level 1 Level 3
Level 2

Ádám és Éva az Éden kertjében (Adam and Eve in the


87 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Isten
God
megteremt(ette)
create(d)
az eget
the heaven(s)
és a földet
and the earth
Legyen világosság!
Let there be light!
aztán
then, after
meg-
prefix denoting a complete action
tölt
to fill
megtölt(ötte)
fill(ed)
tenger(ek)-et
sea(s) - object
élet(tel)
(with) life
kis, kicsi, kicsiny
little, small
nagy
big
ami
which
él(t) és mozog (mozgott)
live(d) and move(d)
minden
everything
alkotás(a)
(his) creation
mester + munka = mestermunka
master + work = masterpiece
volt
was
formál(ta)
form(ed)
megformálta Ádámot és Évát
formed Adam and Eve
majd
then
elhelyez(te) őket
place(d) them
csoda-
prefix: miracle, wonder
egy csodaszép kertben
in a beautiful garden
csak egy parancsa volt
there was only one order
fa
tree
-ja / -já
his, hers, its
A kert minden fájáról
Every tree in the garden
enni
to eat
ehettek
may eat, could eat
-het- / -hat-
conditional insert
gyümölcs(öt)
fruit
good
gonosz
evil
tudás
knowledge
-nak
of
tudásának
knowledge of
a jó és gonosz tudásának fájáról
the Tree of the Knowledge of Good and Evil
azonban
but, however
ne
do not
ne egyetek
do not eat
egy nap
one day
csusszik / csusszant
slither / slithered
elé
before, towards
kiűz(te)
chase(d)
-ból, -ből
from
a kertből
from the garden
skac(ok)
mate(s) - friends
hiányozni fog-
I will miss-
nehéz
hard, difficult
Az élet nehéz lett
Life became hard
fiú
boy, son
nevel
to raise (children)
és még két fiút is neveltek
and also raised two sons
nagyon különböző természetűek
very differently natured
különböző
different(ly)
természet(ű)
nature(d)
maradék
leftover
megtesz(i)
do, suffice (sufficient)
pásztor
shepherd
ajánl(ott)
offer(ed)
földműves
farmer
gabon- (a, át)
grain, cereal
áldoz(ott)
sacrifice(d)
a leges legjobb
the very best
szerint (-em, -ed...)
according to (me, you)
melyikük
which of them
cselekszik, cselekedett
acts, acted
helyes(en)
right(ly)
fogad(ta)
welcome(d)
ajándék(át)
present, gift
ezért (ez+miért)
because of this
olyan
so (i.e. so much)
féltékeny
jealous
elhatároz(ta)
decide(d)
megöl
to kill
testvér(ét)
sibling
látta, hogy mit tett...
saw what...did
tesz, tett
do, did
kell
need
hagyni
to leave
otthon(át)
home
bujdosó
exile(d)
belőle
outcast, nomad
undok
nasty, disgusting
fráter
beast