Level 8 Level 10
Level 9

Méně používaná slova


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
preach
kázat
do not preach
nekázej
papa don't preach
tati, nekázej mi
twist
kroutit / zvrat
twist by this screw
otoč tímto šroubem
that's an interesting twist
to je zajímavý zvrat
steadily
stále
it's all the same
je to všechno stejné
it's steadily the same
je to stále stejné
mansion
panské sídlo / zámek
the finest colonial mansion
nejlepší koloniální zámek
castles in the sky
hrady v oblacích
prevail
převládat
good mood prevails
dobrá nálada převládá
stupid people dominate
hloupí lidé převládají
old-fashioned
staromódní
bow tie
motýlek
with the bow tie you are very old-fashioned
s tím motýlkem jsi hodně staromódní
liquid
kapalina
chemical compound may be liquid
chemická sloučenina může být kapalná
engine room is filled with a clear nonalcoholic fluid
strojovna se plní čirou nealkoholickou tekutinou
distinctive
výrazný / osobitý
he is always distinctive
vždy je výrazný
the taste is very strong
ta chuť je hodně výrazná