Level 6 Level 8
Level 7

Na dovolené


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
travel insurance
cestovní pojištění
we couldn't find your luggage
nemohli jsme najít vaše zavazadlo
compulsory vaccination
povinné očkování
the flight number five - seven - six - four to Las Vegas has been cancelled due to a potential terrorist attack
let číslo pět – sedm – šest – čtyři do Las Vegas byl zrušen kvůli potencionálnímu teroristickému útoku
visa requirements
vízová povinnost
I would like a better room with sea view please
chtěl bych lepší pokoj s výhledem na moře prosím
optional tours organized by travel agency
fakultativní výlety pořádané cestovní kanceláří
postcard
pohlednice
no, we haven't received keys to our room yet
ne, zatím jsme neobdrželi klíče k našemu pokoji
air conditioning in our room is broken
klimatizace na našem pokoji je rozbitá
from when to when is breakfast, lunch, and dinner ?
od kdy do kdy je snídaně, oběd a večeře ?
I don't want anything
nic nechci
I have no money
nemám žádné peníze
I do not understand, I am from the Faroe Islands
nerozumím vám, jsem z Faerských ostrovů
room service
pokojová služba
may I ask for medical help ?
mohu požádat o lékařskou pomoc ?
I would like to ask for a towel
chtěl bych požádat o osušku
may I ask you, where are some shopping options ?
mohu se vás zeptat, kde jsou tady nějaké nákupní možnosti ?
postage stamp
poštovní známka
how can I get to the city center ?
jak se dostanu do centra města ?
it is too expensive, I will give you five dollars
to je moc drahé, dám vám pět dolarů
do you have any stronger suncream ?
máte nějaký silnější opalovací krém ?
what's going on in there ?
co se tam děje ?
is there any good restaurant ?
je tu nějaká dobrá restaurace ?