Level 5 Level 7
Level 6

Bosákovy fotbalové hlášky


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Belarusian defender is hanging on Baroš as a Christmas ornament on a tree
Běloruský obránce visí na Barošovi jako vánoční ozdoba na stromku
It does not rain anymore, it pours!
Už neprší, už leje!
Hadzi runs, he has perhaps two lungs ... it could be interesting for Mulder and Scully
Hadzi běhá, ten má snad dvoje plíce … to by mohlo zajímat Muldera a Scullyovou
Sionko wouldn't catch the ball even on a motorcycle
Tenhle míč by Sionko nestihl ani na motorce
He made ​​him a walking figure
On si z něho udělal chodící obrázek
Here it looks like rice should be planted there
Tady to vypadá, jako by se tu měla sázet rýže
He was there alone as a peasant in Siberia
Ten tam byl sám jako mužik na Sibiři
It was a foul like it was from the land of Mordor
To byl zákrok jako ze země Mordor
Wilfried's hand had to be seen even from Petrin lookout tower
Wilfriedova ruka musela být vidět až z petřínské rozhledny
So far it seems that Sparta received information that there is a dragon in the backyard
Zatím to vypadá, že Sparta dostala informaci, že za humny je drak
So this is how chaos looks like
Tak takhle nějak vypadá chaos
Luckily, the shot had a speed maybe 6 km per two days
Naštěstí ta rána měla rychlost asi tak 6 km za 2 dny
Guus Hiddink looks like Václav Klaus talking about global warming
Guus Hiddink se tváří jako Václav Klaus, když mluví o globálním oteplování
Petr Čech proves that he's not playing for Chelsea just because he accidently went around Stamford Bridge
Petr Čech dokazuje, že nehraje za Chelsea jenom proto, že šel náhodou kolem Stamford Bridge
Deco sent a harmless curl to the third floor
Deco poslal neškodný oblouček do třetího patra
It was a scythe like from a farmer from the First Republic
To byla kosa jak od prvorepublikového zemědělce
Above Letna a cloud has arrived and launched its content here
Nad Letnou připlul mrak a vypustil zde svůj obsah
Verbíř's leg was damn high
Verbířova noha byla proklatě vysoko
It was dark yellow card for a very sharp crackdown
To byla tmavě žlutá karta za velmi ostrý zákrok
This had as much in common with football as pepperoni with rational nutricion
Toto mělo s fotbalem asi tolik společného, jako čabajka s racionální výživou