Level 54 Level 56
Level 55

Academic Vocabulary 6


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
streszczenie
abstract
dokładny
accurate
potwierdzone
acknowledged
kruszywo
aggregate
przydział
allocation
przydzielony
assigned
przywiązany
attached
autor
author
obligacja
Bond
krótki
brief
zdolny
capable
cytowane
cited
spółdzielczy
cooperative
dyskryminacja
discrimination
wystawa
display
różnorodność
diversity
domena
domain
wydanie
edition
wzmocnione
enhanced
nieruchomość
estate
przekraczać
exceed
ekspert
expert
wyraźny
explicit
federalny
federal
opłaty
fees
elastyczność
flexibility
ponadto
furthermore
płeć
gender
ignorowane
ignored
bodziec
incentive
padanie
incidence
włączone
incorporated
indeks
index
zahamowanie
inhibition
inicjatywy
initiatives
wkład
input
instrukcje
instructions
inteligencja
intelligence
przedział
interval
wykład
lecture
emigracja
migration
minimalny
minimum
ministerstwo
ministry
motywacja
motivation
neutralny
neutral
niemniej jednak
nevertheless
za granicą
overseas
poprzedzający
preceding
domniemanie
presumption
racjonalny
rational
poprawa
recovery
ujawnił
revealed
zakres
scope
pomocniczy
subsidiary
taśmy
tapes
ślad
trace
transformacja
transformation
transport
transport
zasadniczy
underlying
użyteczność
utility