Level 52 Level 54
Level 53

Academic Vocabulary 4


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dostęp
access
odpowiedni
adequate
roczny
annual
widoczny
apparent
przybliżona
approximated
postawy
attitudes
nadana
attributed
cywilny
civil
kod
code
zobowiązanie
commitment
komunikacja
communication
stężenie
concentration
konferencja
conference
kontrast
contrast
cykl
cycle
debata
debate
mimo
despite
wymiary
dimensions
krajowy
domestic
pojawiły
emerged
błąd
error
etniczny
ethnic
cele
goals
udzielony
granted
stąd
hence
hipoteza
hypothesis
realizacja
implementation
implikacje
implications
nałożone
imposed
integracja
integration
wewnętrzny
internal
śledztwo
investigation
praca
Job
etykieta
label
mechanizm
mechanism
oczywisty
obvious
zajęciowy
occupational
opcja
option
produkcja
output
ogólny
overall
równolegle
parallel
parametry
parameters
faza
phase
przewiduje
predicted
główny
principal
wcześniejszy
prior
profesjonalny
professional
projekt
project
promować
promote
reżim
regime
rozkład
resolution
zachowane
retained
seria
series
statystyka
statistics
status
status
stres
stress
kolejny
subsequent
suma
sum
streszczenie
summary
podejmowane
undertaken