Level 50 Level 52
Level 51

Academic Vocabulary 2


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
osiągać
achieve
nabycie
acquisition
administracja
administration
wpłynąć
affect
właściwy
appropriate
aspekty
aspects
pomoc
assistance
kategorie
categories
rozdział
chapter
komisja
commission
społeczność
community
kompleks
complex
komputer
computer
wniosek
conclusion
zachowanie
conduct
konsekwencje
consequences
budowa
construction
konsument
consumer
kredyt
credit
kulturalny
cultural
projekt
design
wyróżnienie
distinction
elementy
elements
równanie
equation
ocena
evaluation
cechy
features
końcowy
final
fokus
focus
wpływ
impact
szkoda
injury
instytut
institute
inwestycja
investment
szt.
items
dziennik
journal
utrzymanie
maintenance
normalny
normal
pobrane
obtained
udział
participation
postrzegane
perceived
pozytywny
positive
potencjał
potential
poprzedni
previous
podstawowy
primary
zakup
purchase
zakres
range
region
region
regulamin
regulations
istotny
relevant
rezydent
resident
zasoby
resources
ograniczony
restricted
bezpieczeństwo
security
poszukiwane
sought
wybierać
select
teren
site
strategie
strategies
badanie
survey
tekst
text
tradycyjny
traditional
przeniesienie
transfer