Level 25 Level 27
Level 26

Numbers (all the way)


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jeden
one
dwa
two
trzy
three
cztery
four
pięć
five
sześć
six
siedem
seven
osiem
eight
dziewięć
nine
dziesięć
ten
jedenaście
eleven
dwanaście
twelve
trzynaście
thirteen
czternaście
fourteen
piętnaście
fifteen
szesnaście
sixteen
siedemnaście
seventeen
osiemnaście
eighteen
dziewiętnaście
nineteen
dwadzieścia
twenty
trzydzieści
thirty
czterdzieści
forty
pięćdziesiąt
fifty
sześćdziesiąt
sixty
siedemdziesiąt
seventy
osiemdziesiąt
eighty
dziewięćdziesiąt
ninety
sto
hundred
dwieście
two hundred
trzysta
three hundred
czterysta
four hundred
pięćset
five hundred
sześćset
six hundred
siedemset
seven hundred
osiemset
eight hundred
dziewięćset
nine hundred
tysiąc
one thousand
dwa tysiące
two thousand
trzy tysiące
three thousand
dziesięć tysięcy
ten thousand
osiem tysięcy
eight thousand
dziewięć tysięcy
nine thousand
cztery tysiące
four thousand
pięć tysięcy
five thousand
sześć tysięcy
six thousand
siedem tysięcy
seven thousand
sto tysięcy
one hundred thousand
milion
million
sześć milionów
six million
cztery miliony
four million
siedem milionów
seven million
trzy miliony
three million
miliard
billion
cztery miliardy
four billion
sześciu miliardów
six billion
siedmiu miliardów
seven billion
kilka, niewiele
a few, a couple
wiele, krocie, mnóstwo
a lot of, many
trylion
trillion
kwadrylion
quadrillion
nieskończoność
infinity
zero
zero
sześćdziesiąt osiem
sixty eight
czterdzieści dwa
forty two
dwupunktowa siedem
two point seven
Trzypunktowy siedem
three point seven
punkt
point (number)