Level 21 Level 23
Level 22

Sentence Bits


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pan
you (to a man)
pani
you (to a woman)
Czy chciałbyś
Would you like to
wszystko
everything
nic
nothing
coś
something
zanim zapomnę
before I forget
przy okazji
by the way
dlaczego nie możesz
why can't you
dlaczego nie mogę
why can't I
mam prawo do
am I allowed to
chciałbym
I want to
czy jest jakiś ...
is there any...
chyba tak
I hope so
nie mam najmniejszego pojęcia
I haven't the slightest idea
mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze
I hope all goes well
mam nadzieję, że to zostało zrozumiane
I hope that's understood
przepraszam
excuse me, sorry
poczekaj chwilę
wait a minute