Level 1 Level 3
Level 2

Funktionsoperationer och benämningar


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kan jämföras med topografi
Nivåkurvor
Polära koordinater
{ x = rcosφ, y = rsinφ}
Parameterform
{ x = ta, y = tb}
Sfäriska koordinater
{ x = RsinΦcosφ, y = RsinΦsinφ, z = RcosΦ }
f(a+h,b+k) = f(a,b) + f´x(a,b)h + f´y(a,b)k +(1/2)(f´´xx(a,b)(h^2) + 2f´´xy(a,b)(hk) + f´´yy(a,b)(k^2)) + (h^2+k^2)^(3/2)B(h,k)
Taylors formel
Mängden är kompakt...
om den är sluten och begränsad
En delmängd är öppen då...
inga randpunkter inkluderas
En delmängd är sluten då...
alla randpunkter inkluderas
En funktion är kontinuerlig då...
lim((x,y)->(a,b)), f(x,y)=f(a,b)
SUMMA, PRODUKT och SAMMANSÄTTNINGAR av kontinuerliga funktioner är...
kontinuerliga
Partiell derivata, f´x(a,b)
Derivatan av f med avseende på x i punkten (a,b)
Ekvation för tangenplanet till z=f(x,y) i punkten (a,b)
f´x(a,b)(x-a)+f´y(a,b)(k-b)
f(x): Df ∈ R^n, Vf ∈ R^p. p=1 är en...
Reellvärd funktion
Vektorerna X + Y
(x1+y1,...,xn+yn)
Konstanten C * Vektorn X
(cx1,...,cxn)
Vektorerna X * Y
x1y1+...+xnyn
Vektorerna X * (Y + Z)
X * Y + X * Z
X och Y är parallella
X = cY, (c=0⇒likriktade)
|X|
(x1^2+...+xn^2)^(1/2)
Avstånd mellan X och Y, |X - Y|
((x1-y1)^2+...+(xn-yn)^2)^(1/2)
Vinkeln θ mellan X och Y
cosθ = (X*Y)/(|X|*|Y|)
X och Y är ortogonala
X * Y = 0