Level 189 Level 191
Level 190

Továbbképzés


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verhalten (verhält, verhielt, hat verhalten)
viselkedik
der Quatsch
sületlenség, zagyvaság
der Standpunkt
álláspont, szempont
die Ansicht
nézet, vélemény
die Einzelheit
részlet
das Urteil
vélemény, ítélet, megítélés
das Verhalten
viselkedés, magatartás
abstimmen (stimmt ab, stimmte ab, hat abgestimmt)
szavaz, (össze)egyeztet, összehangol; megállapodik
anwenden (wendet an, wandte/wendete an, hat angewandt/angewendet)
felhasznál, alkalmaz
die Integration
integráció
die Mehrheit
többség
das Lager
tábor, raktár
furchtbar
félelmetes, rettenetes, szörnyű
statt
helyett, ahelyett
die Minderheit
kisebbség
die Opposition
ellenzék, ellenállás