Level 1 Level 3
Level 2

Chapter 2


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
encourage
aanmoedigen
rapid
snel
progress
vorderingen
earn
verdienen
admiration
bewondering
death
dood
explain
uitleggen
intend
van plan zijn
prepare
bereiden
excitement
opgewondenheid
eagerness
gretigheid
forget
vergeten
collect
verzamelen
grave
graf
tremble
beven
remorse
spijt
remember
onthouden
regularly
regelmatig
fondness
genegenheid
weaken
verzwakken
harm
kwaad
damage
schade
dreary
somber
catastrophe
catastrofe
cover
bedekken
reality
realiteit
forehead
voorhoofd
clammy
klam
sweat
zweet
shiver
beven
horror
verschrikking
to create
maken
torment
kwelling
nightmare
nachtmerrie
miserable
ellendig
exclaim
uitroepen
persuade
overtuigen
rest
uitrusten
admit
toegeven
to believe
geloven
luck
geluk
cover
bedekken
glide
glijden
meeting
vergadering
nurse
verpleegster
exclaim
uitroepen
straightaway
meteen
dislike
niet houden van
praise
prijzen
modesty
bescheidenheid
relief
reliëf