Level 3 Level 5
Level 4

Seviye 4


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I am hungry.
Ben açım
I am not hungry.
Ben aç değilim
perceive
algılamak
oil
yağ, petrol
sentence
cümle, mahkeme hükmü, ceza
Are you hungry?
Aç mısın?
great
büyük, harika
through
boyunca, yoluyla
line
çizgi, hat
land
arazi
Today is Sunday.
Bugün günlerden Pazar.
around
etrafında
Set
Ayarlamak, Kurmak
ask
sormak,istemek,rica etmek
kind
nazik, çeşit, tür
Yesterday was Saturday.
Dün Cumartesi'ydi.
spell
hecelemek, harflemek
air
hava
airport
havaalanı
add
eklemek
Tomorrow will be Monday.
Yarın Pazartesi olacak.
Keep
Saklamak, Tutmak
story
öykü
Begin
Başlamak
paper
kağıt
What day is today?
Bugün günlerden ne?
below
aşağı/altta; -in altında
plant
bitki, dikmek
side
yan, taraf, kenar
grow
büyümek
What day was yesterday?
Dün günlerden neydi?