Level 14 Level 16
Level 15

Verbs


203 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verb
fiil
hurry
acele etmek
explain
açıklamak
forgive
affetmek
cry
ağlamak
belong to
ait olmak
take
almak
understand
anlamak
agree
anlaşmak
look for
aramak
search
araştırmak
fall in love
aşık olmak
jump
atlamak
throw
atmak
stand up
ayakta durmak
adjust
ayarlamak
seperate
ayırmak
leave
ayrılmak
bet
bahse girmek
fail
başaramamak
succeed
başarmak
start, begin
başlamak
wait
beklemek
look like
benzemek
know
bilmek
finish,end
bitirmek
paint
boyamak
find
bulmak
Meet
Tanışmak, Görüşmek
grow
büyümek
answer
cevap
call
çağırmak
work
çalışmak
Play
Oynamak, Çalmak (Müzik)
draw
çizmek
consult
danışmak
intive
davet etmek
change
değiştirmek
try
denemek
continue
devam etmek
notice
dikkat etmek(farkına varmak)
wish
dilemek
listen
dinlemek
rest
dinlenmek
touch
dokunmak
fill
doldurmak
turn
dönmek
fight
dövüşmek
fall
düşmek
think
düşünmek
add
eklemek
get
elde etmek
give an order
emir vermek
worry
endişe etmek
postpone
ertelemek
blow
esmek(rüzgar)
effect
etkilemek
marry
evlenmek
develop
geliştirmek
come
gelmek
reject
reddetmek
return
geri dönmek
bring
getirmek
stroll
gezinmek
enter
girmek
wear
giymek
send
göndermek
see
görmek
show
göstermek
laugh
gülmek
smile
gülümsemek
trust
güvenmek
spend
harcamak
damage
hasar vermek
make a mistake
hata yapmak
remember
hatırlamak
remind
hatırlatmak
imagine
hayal etmek
prepare
hazırlamak
feel
hissetmek
enjoy
hoşlanmak
dislike
hoşlanmamak
contain
içermek
drink
içmek
need
ihtiyacı olmak
sign
imzalamak
believe
inanmak
hurt
incitmek
build
inşa etmek
want
istemek
point
işaret etmek
hear
işitmek,duymak
object
itiraz etmek
push
itmek
allow,permit
izin vermek
accept
kabul etmek
escape
kaçmak
get up
kalkmak
Stay
Kalmak
Shut
Kapatmak
decide
karar vermek
mix
karıştırmak
compare
karşılaştırmak
record
kaydetmek
earn
kazanmak(para)
cut
kesmek
discover
keşfetmek
break
kırmak
lock
kilitlemek
rent
kiralamak
smell
kokmak
check
kontrol etmek
Speak
Konuşmak
fear
korkmak
protect
korumak
run
koşmak
use
kullanmak
make up
makyaj yapmak
wonder
merak etmek
cause
neden olmak
hate,detest
nefret etmek
read
okumak
become
olmak,haline gelmek,yaraşmak
confirm
onaylamak
pay
ödemek
kill
öldürmek
die
ölmek
kiss
öpmek
miss
özlemek
apologize
özür dilemek,af dilemek
share
paylaşmak
cook
pişirmek
disturb
rahatsız etmek
refuse
reddetmek,geri çevirmek,direnmek
request
rica etmek
dream
rüya görmek
hide
saklanmak
buy
satın almak
sell
satmak
defend
savunmak
count
saymak(sayı)
select,choose
seçmek
watch
seyretmek
smoke
sigara içmek
erase
silmek
order
sipariş vermek
ask
sormak,istemek,rica etmek
Say
Söylemek
promise
söz vermek
be thirsty
susamak
drive
sürmek(oto)
joke
şaka yapmak
sing
şarkı söylemek
surprise
şaşırtmak
complain
şikayet etmek
guess
tahmin etmek
follow
takip etmek
imitate
taklit etmek
repair
tamir etmek
recognize
tanımak, hatırlamak
discuss
tartışmak
carry
taşımak
taste
tatmak
advise
tavsiye etmek
congratulate
tebrik etmek
cure
tedavi etmek
threaten
tehdit etmek
offer
teklif etmek
repeat
tekrarlamak
telephone, call
telefon etmek
contact
temas kurmak
clean
temizlemek
prefer
tercih etmek
translate
tercüme etmek
deliver
teslim etmek
thank
teşekkür etmek
climb
tırmanmak
hold
tutmak
arrest
tutuklamak,alıkoymak,durdurmak
fly
uçmak
arrive
ulaşmak
hope
umut etmek
forget
unutmak
wake up
uyanmak
apply
uygulamak
sleep
uyumak
produce
üretmek
sleep
uyumak
exist
var olmak
cancel
iptal etmek
give
vermek
hit
vurmak
catch
yakalamak
burn
yakmak
help
yardım etmek
forbid
yasaklamak
live
yaşamak
write
yazmak
eat
yemek
wash
yıkamak
travel
yolculuk etmek
walk
yürümek
visit
ziyaret etmek