Level 2

7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
handel waarbij drie partijen als koper en verkoper optreden
driehoekshandel
groot bedrag aan geld
kapitaal
overheersing van een kolonie door een moederland om er aan te verdienen
kolonialisme
vestiging van een groep mensen uit een ander land
kolonisatie
afdeling van het bestuur van een staat
ministerie
groot landbouwbedrijf met meestal één bepaald product
plantage
handel in en vervoer van slaven over de Atlantische Oceaan
transatlantische slavenhandel