Level 1 Level 3

122 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
crucial
önemli / öncelikli
essential
temel / gerekli
obligatory
zorunlu / şart
weird
tuhaf / garip
absurd
saçma / absürt
wonderful
şahane / sıradışı
numerous
çok miktarda / bol
little
az sayıda / az miktarda
insufficient
yetersiz / sınırlı
insignificant
ufak / önemsiz
restricted
sınırlı
lack of
eksik
short
kısa
immense
büyük / devasa
distinct
ayrı / farklı
clear
açık / net
luminous
canlı / ışıltılı
deep
derin
bright
görünür / görülebilen
valuable
değerli / kıymetli
broke
parasız kalmış / iflas etmiş
feasible
yapılabilir / karlı / uygulanabilir
fit
düzgün / uygun
qualifeid
yetkin
probable
olası
on the verge of
-ın eşiğinde
impossible
imkansız
neutral
tarafsız / nesnel
annoyed
kızgın
unbeatable
yenilmez / güçlü
offensive
kötü huylu / kavgacı
cautious
dikkatli / titiz
distincitve
ünlü / iyi bilinen
sceptical
şüpheci / kuşkucu
decisive
kararlı
eager to
istekli
crazy
çılgın / deli
temperate
ılımlı / dengeli
hopeful
iyimser
disobedient
isyankar
reckless
düşüncesiz / umursamaz
sure
kesin / emin / kendisine güvenen
wealthy
zengin / varlıklı
stable
tutarlı / kalıcı
thriving
gelişen / büyüyen
fluctuating
değişen / dalgalanan
momentary
geçici / anlık
lasting
kalıcı / uzun süreli
slow
yavaş / kademeli
growing
artan / yükselen
descending
azalan / düşen
sudden
ani / beklenmedik
prompt
dakik / tez / hızlı
resembling
benzer / alakalı
the same as
aynı
even
eşit / denk
various
çeşitli
contrary
zıt / karşıt / muhalif
at odds with
uyumsuz / uyuşmaz
foreign
yabancı
unfavourable
kötü / istenmeyen
infertile
verimsiz
alarming
acı / sert
puzzling
karmaşık / kafa karıştırıcı
contradictory
tartışmalı
brutal
zalim / acımasız
immoral
yozlaşmış / ahlak dışı
forged
sahte / korsan
misleading
yanıltıcı
uninhabitable
yaşama elverişsiz / kötü
frustrating
kızdıran / üzen
pointless
beyhude / faydasız / demode
antagonistic
düşmanca / saldırgan
nasty
iğrenç / kötü / fena
frightening
ürkütücü
broken
bozuk / çalışmayan
wicked
kötü huylu / fena
insulting
kötüye kullanan / kötü davranan
embarrassing
küçük düşüren
disgraceful
utanç verici
gentle
iyi / zarasız
unethical
etik olmayan / ahlak dışı
harmful
zararlı / tehlikeli
hindering
engelleyici / tıkayan
aware of
bilinçli / farkında
helpful
faydalı / yararlı
picturesque
muhteşem / etkileyici
productive
üretken / doğurgan
alluring
göz alıcı / cezbedici
striking
etkileyici / heyecan verici
noteworthy
kayda değer
clever
zeki / dahi / akıllıca
blameless
masum
hopeful
umut vaad eden
talented
yetenekli
plausible
kabul edilebilir / makul / akla yatkın
unpolluted
saf / temiz
modest
mütevazi / orta halli
sedentary
yerleşik / hareketsiz
related
bağlantılı
existing
mevcut / bulunan
missing
eksik / noksan
straightforward
doğrudan
vague
belirsiz / açık olmayan
enduring
dirençli / dayanıklı
fragile
hassas / zayıf
firm
katı / sert
real
gerçek / orjinal
unbelievable
inanılmaz
prone to
savunmasız / yatkın
legitimate
yasal
illicit
yasadışı
unacceptable
geçersiz / kabul edilemez
arbitrary
gelişigüzel / rastgele
volatile
istikrarsız / geçici
suitable
uygun / doğru
out of date
eski / yaşlı
corresponding
uyumlu
novel
yeni
recent
en son çıkan
up to date
güncel
outdated
geçikmiş / günü geçmiş