Level 2

136 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
important
önemli / öncelikli
necessary
temel / gerekli
mandatory
zorunlu / şart
strange
tuhaf / garip
ridiculous
saçma / absürt
Fantastic
şahane / sıradışı
abundant
çok miktarda / bol
few
az sayıda / az miktarda
scarce
ender / nadir
inadequate
yetersiz / sınırlı
limited
sınırlı
short of
eksik
tiny
ufak / önemsiz
brief
kısa
huge
büyük / devasa
immense
büyük / devasa
giant
büyük / devasa
gigantic
büyük / devasa
vast
büyük / devasa
enormous
büyük / devasa
profound
derin
separate
ayrı / farklı
evident
açık / net
shining
canlı / ışıltılı
visible
görünür / görülebilen
invaluable
değerli / kıymetli
bankrupt
parasız kalmış / iflas etmiş
commercial
yapılabilir / karlı / uygulanabilir
innovative
yenilikçi
appropriate
düzgün / uygun
competent
yetkin
possible
olası
on the brink of
-ın eşiğinde
improbable
imkansız
objective
tarafsız / nesnel
angry
kızgın
invincible
yenilmez / güçlü
belligerent
kötü huylu / kavgacı
disappointed
hayal kırıklığına uğramış
careful
dikkatli / titiz
eminent
ünlü / iyi bilinen
doubtful
şüpheci / kuşkucu
determined
kararlı
willing to
istekli
insane
çılgın / deli
optimistic
iyimser
moderate
ılımlı / dengeli
pessimistic
kötümser
rebellious
isyankar
extravagant
savurgan
thoughtless
düşüncesiz / umursamaz
confident
emin / kendine güvenen / kesin
rich
zengin / varlıklı
flourishing
gelişen / büyüyen
consistent
tutarlı / kalıcı
changing
değişen / dalgalanan
temporary
geçici / anlık
permanent
kalıcı / uzun süreli
gradual
yavaş / kademeli
increasing
artan / yükselen
decreasing
azalan / düşen
instant
ani / beklenmedik
swift
hızlı / tez
punctual
dakik
similar to
benzer / alakalı
identical to
ayni
equal
eşit / denk
varied
çeşitli
opposing
zıt / karşıt / muhalif
incompatible
uyumsuz / uyuşmaz
alien
yabancı
adverse
kötü / istenmeyen
barren
verimsiz
bitter
acı / sert
confusing
karmaşık / kafa karıştırıcı
controversial
tartışmalı
cruel
zalim / acımasız
corrupt
yozlaşmış / ahlak dışı
counterfeit
sahte / korsan
dishonest
dürüst olmayan
deceptive
yanıltıcı
inhospitable
yaşama elverişsiz / kötü
disappointing
kızdıran / üzen
futile
faydasız / demode / beyhude
hostile
düşmanca / saldırgan
disgusting
iğrenç / kötü / fena
formidable
ürkütücü
malfunctioning
bozuk / çalışmayan
malignant
kötü huylu / fena
benign
iyi / zararsız
abusive
kötüye kullanan / kötü davranan
humiliating
küçük düşüren
shameful
utanç verici
immoral
etik olmayan / ahlak dışı
detrimental
zararlı / tehlikeli
obstructive
engelleyici / tıkayan
conscious
bilinçli / farkında
beneficial
faydalı / yararlı
fascinating
muhteşem / etkileyici
fertile
üretken / doğurgan
graceful
göz alıcı / cezbedici
impressive
etkileyici / heyecan verici
remarkable
kayda değer
ingenious
zeki / dahi / akıllıca
innocent
masum
promising
umut vaad eden
gifted
yetenekli
acceptable
kabul edilebilir / makul
pure
saf / temiz
humble
mütevazi / orta halli
direct
doğrudan
settled
yerleşik / hareketsiz
linked
bağlantılı
existent
mevcut / bulunan
lacking
eksik / noksan
ambiguous
belirsiz / açık olmayan
durable
dirençli / dayanıklı
delicate
hassas / zayıf
solid
katı / sıkı
genuine
gerçek / orjinal
incredible
inanılmaz
susceptible to
savunmasız / yatkın
legal
yasal
illegal
yasadışı
mortal
ölümlü
immortal
ölümsüz
invalid
geçersiz / kabul edilemez
random
gelişigüzel / rastgele
unstable
istikrarsız / geçici
convenient
uygun / doğru
old
yaşlı / eski
matching
uyumlu
new
yeni
latest
en son çıkan
present
güncel
overdue
gecikmiş / günü geçmiş