Level 85 Level 87
Level 86

Copy of Im Zoo/W zoo/Au zoo/No jardim zoológico


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Le zoo est là-bas. Ali é o jardim zoológico.
Dort ist der Zoo. Tam jest zoo.
Les girafes sont là-bas. Ali estão as girafas.
Dort sind die Giraffen. Tam są żyrafy.
Où sont les ours ? Onde é que estão os ursos?
Wo sind die Bären? Gdzie są niedźwiedzie?
Où sont les éléphants ? Onde é que estão os elefantes?
Wo sind die Elefanten? Gdzie są słonie?
Où sont les serpents ? Onde é que estão as cobras?
Wo sind die Schlangen? Gdzie są węże?
Où sont les lions ? Onde é que estão os leões?
Wo sind die Löwen? Gdzie są lwy?
J’ai un appareil photo. Eu tenho uma máquina fotográfica.
Ich habe einen Fotoapparat. Mam aparat fotograficzny.
J’ai aussi une caméra-vidéo. Eu também tenho uma câmara de filmar.
Ich habe auch eine Filmkamera. Mam też kamerę wideo.
Où puis-je trouver des piles ? Onde é que estão as pilhas?
Wo ist eine Batterie? Gdzie jest bateria?
Où sont les pingouins ? Onde é que estão os pinguins?
Wo sind die Pinguine? Gdzie są pingwiny?
Où sont les kangourous ? Onde é que estão os cangurus?
Wo sind die Kängurus? Gdzie są kangury?
Où sont les rhinocéros ? Onde é que estão os rinocerontes?
Wo sind die Nashörner? Gdzie są nosorożce?
Où sont les toilettes ? Onde é que há uma casa de banho?
Wo ist eine Toilette? Gdzie jest toaleta?
Il y a un café là-bas. Ali há um café.
Dort ist ein Café. Tam jest kawiarnia.
Il y a un restaurant là-bas. Ali há um restaurante.
Dort ist ein Restaurant. Tam jest restauracja.
Où sont les chameaux ? Onde é que estão os camelos?
Wo sind die Kamele? Gdzie są wielbłądy?
Où sont les gorilles et les zèbres ? Onde é que estão os gorilas e as zebras?
Wo sind die Gorillas und die Zebras? Gdzie są goryle i zebry?
Où sont les tigres et les crocodiles ? Onde é que estão os tigres e os crocodilos?
Wo sind die Tiger und die Krokodile? Gdzie są tygrysy i krokodyle?