Level 19 Level 21
Level 20

Copy of Gestern – heute – morgen/wczoraj – dzisiaj


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hier, c’était samedi. Ontem foi sábado.
Gestern war Samstag. Wczoraj była sobota.
Hier, je suis allé au cinéma. Ontem estive no cinema.
Gestern war ich im Kino. Wczoraj byłem / byłam w kinie.
Le film était intéressant. O filme foi interessante.
Der Film war interessant. Ten film był interesujący.
Aujourd’hui, c’est dimanche. Hoje é domingo.
Heute ist Sonntag. Dzisiaj jest niedziela.
Aujourd’hui, je ne travaille pas. Hoje não trabalho.
Heute arbeite ich nicht. Dzisiaj nie pracuję.
La maison est petite. A casa é pequena.
Das Haus ist klein. Ten dom jest mały.
Demain, c’est lundi. Amanhã é segunda-feira.
Morgen ist Montag. Jutro jest poniedziałek.
Demain, je recommence à travailler. Amanhã volto ao trabalho.
Morgen arbeite ich wieder. Jutro znowu pracuję. Jutro wracam do pracy.
Je travaille au bureau. Eu trabalho num escritório.
Ich arbeite im Büro. Pracuję w biurze.
Qui est-ce ? Quem é ?
Wer ist das? Kto to jest?
C’est Pierre. É o Pedro.
Das ist Peter. To jest Peter.
Pierre est étudiant. O Pedro é estudante.
Peter ist Student. Peter jest studentem.
Qui est-ce ? Quem é?
Wer ist das? Kto to jest?
C’est Marthe. É a Marta.
Das ist Martha. To jest Martha.
Marthe est secrétaire. A Marta é secretária.
Martha ist Sekretärin. Martha jest sekretarką.
Pierre et Marthe sont amis. O Pedro e a Marta são amigos / namorados.
Peter und Martha sind Freunde. Peter i Martha są przyjaciółmi.
Pierre est l’ami de Marthe. O Pedro é o amigo /namorado da Marta.
Peter ist der Freund von Martha. Peter jest przyjacielem Marthy. / Peter jest chłopakiem Marthy.
Marthe est l’amie de Pierre. A Marta é a amiga /namorada do Pedro.
Martha ist die Freundin von Peter. Martha jest przyjaciółką Petera. / Marta jest dziewczyną Petera.