Level 167 Level 169
Level 168

Copy of Vergangenheit 4/Przeszłość 4/Passé 4/Passa


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lire ler
lesen czytać
J’ai lu. Eu li.
Ich habe gelesen. Czytałem / Czytałam.
J’ai lu tout le roman. Eu li o romance todo.
Ich habe den ganzen Roman gelesen. Przeczytałem / Przeczytałam całą powieść.
comprendre Entender
verstehen zrozumieć
J’ai compris. Eu entendi.
Ich habe verstanden. Zrozumiałem / Zrozumiałam.
J’ai compris tout le texte. Eu entendi o texto todo.
Ich habe den ganzen Text verstanden. Zrozumiałem / Zrozumiałam cały tekst.
répondre responder
antworten odpowiadać
J’ai répondu. Eu respondi.
Ich habe geantwortet. Odpowiedziałem / Odpowiedziałam.
J’ai répondu à toutes les questions. Eu respondi a todas as perguntas.
Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Odpowiedziałem / Odpowiedziałam na wszystkie pytania.
Je le sais. – Je l’ai su. Eu sei disto – eu sabia disto.
Ich weiß das – ich habe das gewusst. Wiem o tym – wiedziałem / wiedziałam o tym.
Je l’écris. – Je l’ai écrit. Eu escrevo isto – eu escrevi isto.
Ich schreibe das – ich habe das geschrieben. Piszę to – napisałem / napisałam to.
Je l’entends. – Je l’ai entendu. Eu ouço isto – eu ouvi isto.
Ich höre das – ich habe das gehört. Słucham tego – słuchałem / słuchałam tego.
Je vais le chercher. – Je suis allé le chercher. Eu agarro nisto – eu agarrei nisto.
Ich hole das – ich habe das geholt. Przyniosę to – przyniosłem / przyniosłam to.
Je l’apporte. – Je l’ai apporté. Eu trago isto – eu trouxe isto.
Ich bringe das – ich habe das gebracht. Wezmę to – wziąłem / wzięłam to.
Je l’achète. – Je l’ai acheté. Eu compro isto – eu comprei isto. ►
Ich kaufe das – ich habe das gekauft. Kupuję to – kupiłem / kupiłam to.
Je l’attends. – Je l’ai attendu. Eu espero isto – eu esperei isto.
Ich erwarte das – ich habe das erwartet. Spodziewam się tego – spodziewałem / spodziewałam się tego.
Je l’explique. – Je l’ai expliqué. Eu explico isto – eu expliquei isto.
Ich erkläre das – ich habe das erklärt. Wyjaśniam to – wyjaśniłem / wyjaśniłam to.
Je le connais. – Je l’ai connu. Eu conheço isto – eu conhecia isto.
Ich kenne das – ich habe das gekannt. Znam to – znałem / znałam to.