Level 130 Level 132
Level 131

Possessivpronomen 1/Zaimki dzierżawcze 1/Pronoms p


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ich – mein ja – mój
je – ma / mon eu – meu / minha
Ich finde meinen Schlüssel nicht. Nie mogę znaleźć mojego klucza.
Je ne trouve pas ma clef. Eu não encontro a minha chave.
Ich finde meine Fahrkarte nicht. Nie mogę znaleźć mojego biletu.
Je ne trouve pas mon billet. Eu não encontro o meu bilhete.
du – dein ty – twój
tu – ta / ton tu – teu / tua
Hast du deinen Schlüssel gefunden? Znalazłeś / Znalazłaś swój klucz?
As-tu trouvé ta clef ? Encontraste a tua chave?
Hast du deine Fahrkarte gefunden? Znalazłeś / Znalazłaś swój bilet?
As-tu trouvé ton billet ? Encontraste o teu bilhete?
er – sein on – jego
il – sa / son ele – dele
Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Wiesz, gdzie jest jego klucz?
Sais-tu où est sa clef ? Sabes onde é que está a chave dele?
Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Wiesz, gdzie jest jego bilet?
Sais-tu où est son billet ? Sabes onde é que está o bilhete dele?
Ihr müsst auf das Taxi warten. Musicie poczekać na taksówkę.
Vous devez attendre le taxi. Vocês têm de esperar pelo táxi.
Ihr Geld ist weg. Zginęły jej pieniądze.
Son argent a disparu. O dinheiro dela desapareceu.
Und ihre Kreditkarte ist auch weg. I zginęła także jej karta kredytowa.
Sa carte de crédit a aussi disparu. E o cartão de crédito dela também desapareceu.
wir – unser my – nasz
nous – notre nós – nosso / nossa
Unser Opa ist krank. Nasz dziadek jest chory.
Notre grand-père est malade. O nosso avô está doente.
Unsere Oma ist gesund. Nasza babcia jest zdrowa.
Notre grand-mère est en bonne santé. A nossa avó está bem de saúde.
ihr – euer wy – wasz
vous – votre vós – vosso / vossa
Kinder, wo ist euer Vati? Dzieci, gdzie jest wasz tato?
Les enfants, où est votre papa ? Meninos, onde é que está o vosso pai?
Kinder, wo ist eure Mutti? Dzieci, gdzie jest wasza mama?
Les enfants, où est votre maman ? Meninos, onde é que está a vossa mãe?