Level 7 Level 9
Level 8

Studybox 4. Expressions


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I went on a day trip to Loch Ness.
Ik heb een dagtocht naar Loch Ness gemaakt.
Let me tell you all about it.
Ik zal je er alles over vertellen.
We went by bus.
We gingen met de bus.
We arrived at noon.
We kwamen om 12 uur ’s middags aan.
After that we walked around the lake.
Daarna zijn we rond het meer gaan wandelen.
It took us two hours.
Het duurde twee uur.
I took great pictures.
Ik heb geweldige foto’s genomen.
Then we went home.
Toen zijn we naar huis gegaan.
Hi, Mr Cale. Is Rachel home?
Hallo meneer Cale. Is Rachel thuis?
May I ask who is calling?
Met wie spreek ik?
Rachel, it’s Sam calling.
Rachel, Sam aan de telefoon.
Can you hold the line?
Kun je even aan de lijn blijven?
Can I take a message?
Kan ik een boodschap aannemen?
Could you repeat that, please?
Kunt u dat herhalen, alstublieft?
Could you speak more slowly, please?
Kunt u wat langzamer praten, alstublieft?