Level 6 Level 8

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fairly
adil şekilde
faith
inanç, güven
generous
cömert
genocide
katliam, soykırım
hazard
tehlike, risk
haphazard
tesadüfi, gelişigüzel
ignore
görmezden gelmek, kulak asmamak
illegible
okunaksız
justice
adalet, hak, haklılık, doğruluk
justify
haklı çıkarmak, doğrulamak, suçsuzluğunu ortaya çıkartmak