Level 5 Level 7

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abduct
bir kimseyi zorla kaçırmak (veya uzaylılar tarafından)
abhor
nefret duymak ve iğrenmek, fikrinden bile dehşete düşmek
barely
güçlükle, hemen hemen hiç (hardly)
bargain
pazarlık etmek, kelepir şey, pek ucuz şey. (negotiate)
case
durum, vaka
cautious
temkinli, tedbirli
dawn
şafak, gündoğumu
dazzle
şaşırtmak, etkilemek
effect
etki
efficiency
Verimlilik, etkili olma