Level 4 Level 6

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ultimate
nihai, en son, en sondaki
unanimously
Oy birliğiyle
vaccinate
aşı yapmak (tıbbî)
vacuum
boşluk, hava boşluğu
wage
yürütmek, yapmak
wander
dolaşmak (gezmek anlamında)
yield
ürün, mamül
yield to
boyun eğmek, teslim olmak
zeal
heyecan dolu isteklilik ve gayret, şevk, heves
zenith
zirve, tepe noktası