Level 2 Level 4

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
keen
çok hevesli
kidnap
insan kaçırmak (abduct)
lack of
yoksun olmak
latent
belirti vermeksizin mevcut, açığa çıkmamış durumda (ilerde aktif duruma geçeceği nüansı var), kuvve halinde bulunan
magnificent
Büyüleyici, görkemli,ihtişamlı
maintain
mevcut haliyle sürdürmek, korumak, öne sürmek, iddia etmek
naive
safdil, saftirik
neat
temiz, düzenli
obedient
itaatkâr, uysal ve boyun eğen
obesity
aşırı şişmanlık, obezite