Level 26 Level 28
Level 27

270


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
viable
olası, yapılabilir (feasible,possible)
vibrate
titreşim yapmak (shake,tremble, oscillate)
will
irade, istek (determination, decesion)
wipe out
silip süpürmek, kökünü kazımak (destroy)
abundant
bol, bereketli (plentiful, in large quantities, abounding, teeming, replete)
abuse
kötüye kullanmak, suistimal etmek, zarar vermek (misuse, harm, maltreat, exploit, malign, damage)
bloom
çiçek açmak, ürün vermek (blossom, flower)
bluntly
açıkça, dürüst bir şekilde (frankly,honestly,directly)
circumstantial
ikinci derecede, durumla ilgili, ayrıntılı (secondary, indirect)
cite
bahsetmek (mention, talk about, refer to)