Level 9 Level 11
Level 10

100


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unceasing
duraksız
venture
Tehlikeli iş
vain
değersiz, boş, yararsız
ward off
Önlemek
warrant
Garanti etmek, haklı kılmak, gerektirmek
yell
bağırmak, haykırmak
zest
keyif, neşe, heves
abide by
uymak, bağlı kalmak (obey)
ability
yetenek, kabiliyet (gift)
abolish
yürürlükten kaldırmak