Level 2

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon
terk etmek, bırakmak (give up, leave, desert, forsake)
abate
azalmak, dinmek, azaltmak, dindirmek (diminish, decrease, reduce, lessen, lower)
ban
yasa ile yasaklama, yasak (prohibit, forbid)
bankrupt
iflas etme, batma (penniless, ruined)
calamity
büyük felaket, afet
cancel
iptal etmek
damage
hasar, zarar, ziyan
daring
cesaretli, cüretkar
ease
kolaylaştırmak, azaltmak (facilitate, abate)
edible
yenebilir, besin olmağa elverişli