Level 5 Level 7
Level 6

Discuss the company’s PR


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
public image
wizerunek publiczny
maintain
utrzymać
priority
priorytet
PR agency
agencja PR
press release
informacja prasowa
public outreach
zasięg publiczny
media relations
relacje z mediami
online presence
obecność w internecie
nuclear plant
elektrownia jądrowa
supply
dostarczać
encourage debate
zachęcać do debaty
monopoly
monopol
vaguely xenophobic material
nieco ksenofobiczny materiał
counteract
przeciwdziałać
scandal
skandal
response appropriate to the situation
odpowiedż adekwatna do sytuacji
perpetrator
sprawca
the company reintroduced the drug
firma ponownie wprowadziła lek do obiegu
permission
pozwolenie
homeless shelter
schronisko dla bezdomnych
six staff members sued the company
sześciu członków personelu pozwało firmę
executive
kierownik
address an issue
odnieść się do problemu
bring a lot of attention
ściągnąć dużo uwagi
unaware of the issue
nieświadomy problemu
implement affirmative action policies
wdrożyć politykę dyskryminacji pozytywnej
exposure
ekspozycja
alter people's perspective
zmienić perspektywę ludzi
workforce
siła robocza
wholesaler
hurtownik
nonprofit
nieobliczony na zysk
unprecedented move
bezprecedensowe posunięcie
highly anticipated
wyczekiwany
utilize the most modern techniques
wykorzystanie najnowocześniejszych technik
aim to capture the market
mają na celu zdobyć rynek
media outlets
środki masowego przekazu