Level 2 Level 4
Level 3

Share work and life experience


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How long have you been a journalist?
Jak długo jesteś dziennikarzem?
How often have you eaten sushi?
Jak często jesz sushi?
a pipe dream
mrzonka
I have always fancied travelling.
Zawsze miałem ochotę podróżować.
bucket list
lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
Swimming with dolphins in one for the bucket list.
Pływanie z delfinami jest na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią.
It doesn't appeal to me.
To do mnie nie przemawia.
I'm itching to try diving.
Mam chętkę spróbować nurkowania.
I'd give it a try.
Spróbowałbym.
I would jump at a chance to visit Iceland.
Skorzystałbym z okazji wyjazdu do Islandii.