Level 11 Level 13
Level 12

Discuss your career


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Helen is going to play tennis on Friday at 4pm.
Helen planuje grać w tenisa w piątek o 4.
I think I will come with you.
Myślę, że pójdę z tobą.
Grandma is visiting us tonight.
Babcia odwiedzi nas dziś wieczorem.
The plane leaves tomorrow at 8:15.
Samolot odlatuje jutro o 8:15.
I will have eaten dinner by the time you arrive home.
Zjem obiad zanim wrócisz do domu.
I will have written the report by midnight.
Do północy napiszę raport.
By the time we come back, they will have finished.
Zanim wrócimy, oni już skończą.
By next week, they will have been working here for a year.
Za tydzień minie rok, odkąd tu pracują.
The letter will have been delivered by now.
List pewnie już został dostarczony.
How long will you have been waiting before she gets here?
Ile czasu będziesz czekał, zanim ona tu przyjdzie?
By next month, it will have been five years since we started working here.
Za miesiąc minie pięć lat, odkąd zaczęliśmy tu pracować.
By the end of next week, the car will have been fixed.
Do końca przyszłego tygodnia samochód zostanie naprawiony.
By the end of the day, we will have sold everything we have.
Przed końcem dnia, sprzedamy wszystko, co mamy.