Level 9 Level 11
Level 10

Talk about your work and employment


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
employment
zatrudnienie
dismiss
zwolnić
maternity leave
urlop macierzyński
paternity leave
Urlop ojcowski
wrongful dismissal
bezprawne zwolnienie
recruit
rekrut
resign
rezygnować
retire
przejść na emeryturę
background
pochodzenie, wykształcenie
personnel
personel
bonus
premia
receive a promotion
otrzymać awans
health insurance
ubezpieczenie zdrowotne
retirement benefits
świadczenia emerytalne
perk
dodatkowe świadczenie
tuition reimbursement
zwrot kosztów czesnego
on-site gym
siłownia na miejscu
additional unpaid holiday
dodatkowy niepłatny urlop
masseuse
masażystka
discharge form employment
zwolnić (2)
pension
emerytura
unemployment
bezrobocie
unemployment rate
stopa bezrobocia
unemployment benefits
zasiłki dla bezrobotnych
severence package
pakiet świadczeń w ramach odprawy
fire
zwolnić (potocznie)
job satisfaction
satysfakcja z pracy
challenges
wyzwania
work-life balance
równowaga pomiędzy pracą i życiem osobistym
relationships with managers
relacje z menedżerami
give notice
wręczyć wymówienie
two week's notice
dwutygodniowe wymówienie
let go
zwolnić (4)
go on strike
strajkować