Level 1 Level 3
Level 2

School Supplies


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
student
học trò, học sinh
lesson
bài học
textbook
sách giáo khoa
book
quyển sách
notebook
quyển vở
pen
cái bút
pencil
bút chì
color
màu sắc
color pencil
bút chì màu
eraser
cục tẩy
eraser pen
bút tẩy
ruler
thước kẻ
line
đường kẻ
set
bộ
set of sth
bộ gì
supply
nguồn cung cấp
school supplies
đồ dùng học sinh
mistake
lỗi, sai lầm
store
cửa hàng, cửa hiệu
watercolor
màu nước
watercolor pen
bút màu nước
stationery
văn phòng phẩm
stationery store
cửa hàng văn phòng phẩm
draw
vẽ
draw a picture
vẽ một bức tranh
prepare
chuẩn bị
remove
tẩy, xoá bỏ
remove a mistake
tẩy lỗi, xóa lỗi
available
có sẵn
clean
sạch sẽ
full
đầy đủ
straight
thẳng <tính từ>
straight line
đường thẳng