Level 8 Level 10
Level 9

第 3 課 (p)


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jeden
一つ
jeden, jedna sztuka
一人
jeden człowiek
一月
jeden miesiąc/styczeń
一日
jeden dzień/pierwszy dzień miesiąca
dwa
二つ
dwa, dwie sztuki
二人
dwoje ludzi, dwie osoby
二十; 二十歳
dwadzieścia lat (o wieku)
二月
dwa miesiące/luty
二日
drugi dzień miesiąca; dwa dni
二十日
dwudziesty dzień miesiąca
trzy
三つ
trzy, trzy sztuki
二、三日
dwa, trzy dni
三月
trzy miesiące/marzec
三日
trzeci dzień miesiąca; trzy dni
cztery
四つ
cztery, cztery sztuki
四人
cztery osoby, czworo ludzi
四月
kwiecień
四日
czwarty dzień miesiąca; cztery dni
pięć
五つ
pięć, pięć sztuk
五月
maj
五日
piąty dzięń miesiąca, pięć dni
sześć
六つ
sześć, sześć sztuk
六月
czerwiec
六日
szósty dzień miesiąca, sześć dni
siedem
七つ
siedem, siedem sztuk
七月
lipiec
七日
siódmy dzień miesiąca, siedem dni
osiem
八つ
osiem, osiem sztuk
八月
sierpień
八日
ósmy dzień miesiąca, osiem dni
dziewięć
九つ
dziewięć, dziewięć sztuk
九月
wrzesień
九日
dziewiąty dzień miesiąca, dziewięć dni
dziesięć
十月
październik
十日
dziesiąty dzień miesiąca, dziesięć dni
二十日
dwudziesty dzień miesiąca, dwadzieścia dni
sto
tysiąc
dziesięć tysięcy
okrągły, koło; jen (japońska waluta)
~円
klasyfikator japońskich jenów
円い
okrągły
rok; wiek; podeszły wiek
~年
(klasyfikator lat)
年々
z roku na rok
生年月日
data urodzenia
年月
miesiące i lata
年上
starszy wiekiem
学年
rok szkolny
年金
emerytura