Level 93 Level 95
Level 94

2791 - 2820


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
illumination
festlig upplysning
illuminera
upplysa
illusion
inbillning
illusorisk
förvillande lik
illuster
framstående
illustration
bild
illustrera
belysa
imaginär
endast inbillad
imbecill
dum
imitation
efterbildning
imitativ
efterliknande
immanent
inneboende
immateriell
okroppslig
immatrikulera
inskriva
immigrera
invandra
immobil
svårförflyttad
impediment
ekonomiskt värdelös mark
imperativ
befallning
imperator
kejsare
imperatorisk
kejserlig
imperialistisk
som strävar efter världsvälde
imperium
stormaktsvälde
impertinens
näsvishet
impertinent
närgången
implementera
genomföra
implicera
inblanda någon
implicit
underförstådd
implikation
innebörd
imposant
storslagen
impregnera
göra motståndskraftig