Level 92 Level 94
Level 93

2761 - 2790


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
icke förty
trots det
idas
orka
idealisera
försköna verkligheten
idealisk
perfekt
idealist
osjälvisk person
ideell
utan vinstsyfte
idel
enbart
idelig
ständig
identifiera
känna igen
identisk
precis lika
ideografi
bildskrift
ideologi
samhällsåskådning
idiom
språkegenhet
idiomatisk
säregen för ett språk
idiosynkrasi
mycket stark avsky
idka
utöva
idog
flitig
idyllisk
lantligt fridfull
igloo
snöhydda
ignorant
okunnig
ignorera
ej bry sig om
ikon
bild av helgon
ikonologi
bildlära
illegal
olaglig
illegitim
oberättigad
illfundig
slug
illistig
lömsk
illitterat
obeläst
illmarig
listig
illudera
ge sken av